تفریح

د رنبیر کپور او شردھا کپور په مشرۍ هندي فیچر فلم “تو جوتي مین مکار”…